Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Αλλάζουν οι προϋπολογισμοί και των Δήμων

Γενικές οδηγίες για την κατάρτιση των Προϋπολογισμών του κράτους και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.
Στο έγγραφο αναφέρεται ότι  για την καλλύτερη και ενιαία κωδικοποίηση και ταξινόμηση των εξόδων και εσόδων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σχεδιάζεται και πρόκειται να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα νέο ενιαίο σχέδιο λογαριασμών. Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μετάβαση από την υφιστάμενη πολυμορφία, δηλαδή από τα πέντε υφιστάμενα επιμέρους κλαδικά λογιστικά σχέδια που εφαρμόζονται σήμερα (π.δ. 80/1997, 205/1998, 315/1999, 146/2003 και 15/2011), σε ένα ενιαίο λογιστικό σχέδιο που θα βελτιώσει την εξαγωγή των δημοσιονομικιών στοιχείων και αναφοριών, βασισμένων στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριαςμιών (ESA).


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τρεις (3) υποτομείς:
Την Κεντρική Κυβέρνηση, τους Οργανιμσούς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τους οποίους παρέχονται αναλυτικά οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στην ενότητα 5 του Μέρους Γ’.
Δείτε εδώ αναλυτικά τις οδηγίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου