Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  10ης  Συνεδρίασης (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ)
    
Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010,   να σας  καλέσω σε Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  30ην  Απριλίου  2018,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ    και ώρα  19.00μμ.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  και λήψη απόφασης  στο    παρακάτω  θέμα  :

Περί  ανάληψης  δράσεων και ακύρωσης της απόφασης της Α.Δ.Α. η οποία ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την ίδρυση πλωτής μονάδας μυδοκαλλιέργειας στον όρμο Βασιλικών Δήμου Σαλαμίνας.


     Το κατεπείγον της Συνεδρίασης συνίσταται στην έλλειψη χρόνου για την αντιμετώπιση του θέματος.                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                              ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                   ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΧΑΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου