Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση που αφορά την Διοργάνωση και οριοθέτηση εμποροπανήγυρης Ιεράς Μονής Φανερωμένης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 123/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, οριοθετήθηκε ο χώρος πραγματοποίησης της εμποροπανήγυρης της Ι.Μ. Φανερωμένης Σαλαμίνας, η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Σαλαμίνας.
Η οριοθέτηση είναι αποκλειστικά επί του οδοστρώματος σε μονή σειρά κατά μήκος της βορεινής πλευράς της Λεωφόρου Φανερωμένης (δηλ. από την μεριά της θάλασσας), αρχίζει από το ύψος του ανατολικού άκρου της μάντρας της Μονής (όπως και παλαιότερα) και εκτείνεται δυτικά (προς την προβλήτα των ferry) σε μήκος 1400 μ.
 Οι θέσεις θα είναι αριθμημένες και οριοθετημένες με μπογιά επί του οδοστρώματος, το μήκος εκάστης θα είναι δύο (2) μέτρα, το δε πλάτος δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα, μετρούμενο από την βορεινή άκρη του οδοστρώματος. Εάν το αντικείμενο εμπορίας επιβάλλει μεγαλύτερο μήκος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτείται πλέον της μίας θέσης.

Οι άδειες θα έχουν ισχύ πέντε (5) ημερών, από 21/8 έως και 25/8.
Η άδεια συμμετοχής ενδιαφερομένων σε εμποροπανηγύρεις με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014, χορηγείται από τον Δήμο.
Έτσι, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Σαλαμίνας – Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά από αύριο 1/8/2017 μέχρι 7/8/2017:
1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για τους αλλοδαπούς διαβατήριο και άδεια παραμονής)

2.Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

3.Βεβαίωση εγγραφής στον ΟΑΕΕ (Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) 

4.Απόδειξη λιανικής πώλησης από την ταμειακή μηχανή

5.Πιστοποιητικό Υγείας σε περίπτωση πώλησης τροφίμων, ζαχαρωδών κλπ

6.Παράβολο για το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου προκειμένου να τους παραχωρηθεί ανάλογος χώρος και άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου, ώστε να συμμετέχουν νόμιμα στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη. Σαλαμίνα, 31/7/2017 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου