Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 2αν Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
1.- Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και μελών των παραγωγικών τάξεων .
2.- Έγκριση της Επιτροπής οριστικής παραλαβής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για το έργο : «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας στην θέση Παλούκια», καθώς και ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωματικού του.
3.- Καθορισμός Σχολικής Περιφέρειας Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Σαλαμίνας.
4.- Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σαλαμίνας.
5.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
6.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 144/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
7.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017.
8.- Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας , οικ. έτους 2016.
9.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.
10.- Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθμ. 38/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : « Ορισμό τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.».
11.- Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 47/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά :«Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2017».
12.- Έγκριση μελέτης που αφορά : «Προμήθεια ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης  για την συντήρηση                      του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
13.- Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου « Συντήρηση-επισκευή οδοφωτισμού επί της λεωφόρου Αιαντείου στην Ν. Σαλαμίνα.
14.- Έγκριση μελέτης που αφορά: « Προμήθεια διαφόρων Ηλεκτρολογικών υλικών » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
15.- Έγκριση μελέτης που αφορά: « Προμήθεια Λαμπτήρων » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
16.- Διαγραφές οφειλετών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π., των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων Σεληνίων & Σαλαμίνας.
17.- Παράταση ημερομηνίας λήξεως χρηματικών καταλόγων.
18.- Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Κώδικα.
19.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης.
20.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους.
21.- Διορθώσεις  χρηματικών καταλόγων που αφορούν εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου