Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   16 ης  Συνεδρίασης   (Έκτακτη )
                      Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  παρ. 5 του Ν. 3852/2010, να σας καλέσω σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 16ην     Ιουνίου   2016 ,  ημέρα   Πέμπτη  και  ώρα  15.00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη  απόφασης  στα   παρακάτω  θέματα :
1.- Έγκριση  Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Θεάτρων  Δήμου Σαλαμίνας.
Το κατεπείγον  του θέματος   συνίσταται στο γεγονός ότι για τον προγραμματισμό  των θερινών παραστάσεων & εκδηλώσεων πρέπει άμεσα  να εγκριθεί  από το Δημοτικό Συμβούλιο  ο Κανονισμός Λειτουργίας , προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

2.- Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Ν.Π.Δ.Δ.  Βιβλιοθήκης – Μουσείου Λαϊκής Τέχνης  & Ιστορίας  Δήμου Σαλαμίνας.
3.- Διόρθωση της υπ’ αριθμ.  57/2016  απόφασης Δημ. Συμβουλίου  που αφορά την «Έγκριση  Πρϋπολογισμού  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Βιβλιοθήκης – Μουσείου Λαϊκής Τέχνης  & Ιστορίας  Δήμου Σαλαμίνας».
Το κατεπείγον των παραπάνω θεμάτων συνίσταται στο γεγονός ότι άμεσα πρέπει να  εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου για την εύρρυθμη λειτουργία του.
.
                          
                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                  ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου