Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   12 ης  Συνεδρίασης   (Τακτική )
 
Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010,   να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  21  Απριλίου  2016,  ημέρα   ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  19.00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη  απόφασης  στα   παρακάτω  θέματα :
 1.- Προσχώρηση του Δήμου Σαλαμίνας στους όρους και συμφωνίες της από 31.12.2015 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου.

2.- Έγκριση Προϋπολογισμού και  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ  <Βιβλιοθήκη –Μουσείο, Λαϊκής  Τέχνης & Ιστορίας  Δήμου Σαλαμίνας> , οικ. έτους 2016.

3.-  Καταγραφή  Κτηριακών  Δεδομένων  Κτηριακής Υποδομής.
4.- Ίδρυση νέου τμήματος Ένταξης  (Τ.Ε.) στο Γυμνάσιο  Αιαντείου.
5.- Μεταβολές  Σχολικών Μονάδων (Προαγωγές), του 1ου Δημοτικού Σχολείου και  του 5ου  Δημοτικού Σχολείου  του Δήμου Σαλαμίνας .
6.- Δημιουργία ΚΕΠ  Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την  Υγεία ) στο Δήμο μας  & ετήσια  συντήρηση για το λογισμικό  του ΚΕΠ Υγείας.
7.- Επικαιροποίηση της  υπ’ αριθμ. 2/2014  μελέτης του έργου « Συντήρηση επαρχιακού  και λοιπού  οδικού δικτύου  Σαλαμίνας.

                                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                 ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου