Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
 Το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας συγκεντρώνει αιτήσεις για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης
Voucher που απευθύνεται σε ανέργους , ηλικίας 29 έως 64 ετών και το οποίο είχε ανακληθεί τον περασμένο Μάιο λόγω ανεπαρκούς
και μεροληπτικού σχεδιασμού.
 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 26.000 ανέργους. Με βάση το νέο πλαίσιο  όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν υψηλότερες
Αποδοχές και θα τους παρέχεται εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος που περιλάμβανε εγγυημένη απασχόληση μόνο για το ένα τέταρτο των ωφελουμένων.


Το αναθεωρημένο πρόγραμμα αφορά σε 8 κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως το εμπόριο, τουρισμός, ενέργεια, Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, logisticς, τεχνικό κλάδο, κλάδο διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και στις νέες τεχνολογίες και σε 43 ειδικότητες και όχι σε 3 που προβλεπόταν αρχικώς.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2.Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
3.Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου που θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
4.Φωτοτυπία εκκαθαριστικού Εφορίας (φορολογική χρήση 2014)
5.Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης ΙΒΑΝ
6.Φωτοτυπία τίτλου σπουδών

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά τις ώρες λειτουργίας του Εργατικού Κέντρου καθημερινά
9.00 π.μ – 13.00 μ.μ και 18.00 μ.μ-20.00 μ.μ

                                   Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου