Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   8ης  Συνεδρίασης   (Τακτική )

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010,   να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  16 Mαρτίου 2016,  ημέρα TETAΡTH  και ώρα  15.30  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη  απόφασης  στα   παρακάτω  θέματα  :
1.  Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου  δημοπράτησης για την    προμήθεια & τοποθέτηση   ελαστικών , έτους 2016.
2.   Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  που αφορά την  προμήθεια Ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης για την συντήρηση του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης  (έτους 2016).
3.  Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για την προμήθεια   διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών, έτους 2016.

4.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για την προμήθεια  λαμπτήρων, έτους 2016.
5.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου : Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων.
6.   Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτών στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας  και ορισμός εκπροσώπων. 
7.  Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης  Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Σαλαμίνας από την  Α’ Πειραιά στην Β’ Πειραιά.
8.   Χωροταξική  κατανομή μαθητών  στα 1ο , 2ο  & 3ο Γυμνάσια του Δήμου Σαλαμίνας .
9.    Έγκριση κανονισμού χορήγησης ή μη   στάθμευσης  Α.Μ.Ε.Α.
10. Πρόσληψη  προσωπικού  για την κάλυψη εποχικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου 8/μηνης διάρκειας. 
11.  Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,  που αφορά την έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης.       
12. Έγκριση τοποθέτησης  προστατευτικού εμποδίου(ων) επί του πεζοδρομίου  της  Λεωφόρου Αιαντείου  44 (18η στάση ) του Δήμου Σαλαμίνας.     
13.   Συμψηφισμός  εισφορών  - αποζημίωση  ιδιοκτησιών Δήμου Σαλαμίνας & διόρθωση  χρηματικού καταλόγου.

                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου