Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   2 ης  Συνεδρίασης   (Τακτική )
 Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  ,   να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  18 ην    Ιανουαρίου    2016,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ    και ώρα   16:00.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  στο   παρακάτω  θέμα  :
 1. Έγκριση   ρύθμισης  των οφειλών του Δήμου Σαλαμίνας προς την ΕΥΔΑΠ.
 2. Έγκριση  Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης.
 3. Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην «΄Εγκριση  Προϋπολογισμού  οικ. έτους  2016  του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας».
 4.  Έγκριση πρότασης συνεργασίας  των 8 Νησιωτικών  Δήμων της  Π.Ε. Νήσων  και ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου μετά του αναπληρωτή του.
 5.  Προσωρινή στέγαση  του υπό ίδρυση  Σχολικού Συγκροτήματος  Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις , στο πρωην  Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων , επί της οδού Λ. Σαλαμίνας  17.
 6. Αποδοχή παραίτησης κ. Μιχ. Κορρού  από μέλος  της Επιτροπής  Διοίκησης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου .   
 7. Αποδοχή  παραίτησης  του Δ.Σ. κ. Γεράσιμου Δραγομάνοβιτς  από Τακτικό Μέλος  της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Σαλαμίνας.
 8. Δωρεάν  παραχώρηση  χρήσης τμήματος  αγροτεμαχίου  στην Κοινωνική Συνεταιριστική  Επιχείρηση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».


9.  Ενημέρωση για τις ενέργειες της Διαπαραταξιακής Επιτροπής σχετικά με το κτίριο του παλαιού Μουσείου Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Μπακαούκα Στάμου.

10. Έγκριση  κανονισμού  Ύδρευσης.                                        H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                      ΛΕΜΟΝΙΑ  ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου