Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   23 ης  Συνεδρίασης   (Tακτική)
     
Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 23η  Σεπτεμβρίου  2014 ημέρα  ΤΡΙΤΗ   και ώρα  17.00   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα  κατωτέρω θέματα:
1.- Λήψη  νέας  απόφασης   που αφορά την κατάταξη  των  Αναπληρωματικών   μελών της  Οικονομικής  Επιτροπής  του Δήμου Σαλαμίνας.
2.- Λήψη  νέας  απόφασης   που αφορά την κατάταξη  των  Αναπληρωματικών   μελών της    Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  του Δήμου Σαλαμίνας .
3.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Σαλαμίνας.

4.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ.
5.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» - Νομικό  Πρόσωπο  Δ.Δ. Άθλησης  Κοινωνικής  Πολιτικής  και Παιδείας  Δήμου  Σαλαμίνας  &  εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.
6.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.
7.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ» -  Νομικό  Πρόσωπο  Δ.Δ. Πολιτισμού  & Περιβάλλοντος  &  εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.
8.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.
9.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.
10.- Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής για το Κοινωνικό Φροντιστήριο.


11.- Α. Εκπροσώπηση  πρόσβασης στους  λογαριασμούς  του Δήμου Σαλαμίνας στην  ALPHA BANK  μέσω διαδικτύου ( e-banking)  και  
      - Β. Ορισμός  της ειδικής  Ταμία,  ως διαχειρίστρια των συναλλαγών στην ALPHA BANK ,  στα υποκαταστήματά της και σε όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
12.-΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου  2013 για τον έλεγχο υλοποίησης  του προϋπολογισμού έτους 2013.
13.-΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου  2014 για τον έλεγχο υλοποίησης  του προϋπολογισμού 2014.
14.-΄Εκθεση  Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2014.
15.- Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα για χρήση των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας.
16.- Παραχώρηση χώρου για την στέγαση γραφείου τοπικού υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ Σαλαμίνας.
17.- Διαγραφή οφειλών τιμολογίων λόγω παραγραφής τους για εκκαθάριση του Μητρώου ενόψει σύνταξης προϋπολογισμού 2015.

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                   
Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου