Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΗ Επιτροπή Υποδομών ενημερώνει για τα βασικά σημεία της Προκήρυξης Εφηβικού - Παιδικού  Πρωταθλήματος, τα οποία είναι τα  εξής:          

        
           ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Σωματεία που έχουν μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών  μπορούν και εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν με δεύτερη  ομάδα  με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι στον ίδιο όμιλο ή κατηγορία.
Η δεύτερη ομάδα δεν θα μπορεί να ανέβει κατηγορία. Θα υπάρχει ξεχωριστή κατάσταση υγείας.
          ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Εφηβικό: Το  έτος  1997  και  μεταγενέστερα.  Ισχύει  ο  περιορισμός  να  αναφέρονται  στο  φύλλο  αγώνα  και  να  συμμετέχουν  σε  αυτόν  μέχρι  έξη  (6)  ποδοσφαιριστές  γεννηθέντες  το  1997.
Παιδικό:  Το  έτος  2000  και  μεταγενέστερα.
     Στα  πρωταθλήματα  εφηβικού και παιδικού επιτρέπεται  κατ`  εξαίρεση  η  αναφορά  στο  φύλλο  αγώνα  και  η  συμμετοχή τους  σε  αυτόν  μέχρι  τεσσάρων  (4)  ποδοσφαιριστών  αλλοδαπών  και κοινοτικών(συνολικά). που  είναι  κάτοχοι  Ειδικού  Δελτίου  που  θα  εκδίδεται  προσωρινά  και  για  μία  περίοδο,  από  την  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ. 
            ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η  δήλωση  συμμετοχής  και  για  τα  δύο  πρωταθλήματα  (εφηβικό  &  παιδικό)   πρέπει  αυστηρά  να  γίνει  το  αργότερο  μέχρι  19/9/2014.
             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Εφηβικό:  27/9/2014
Παιδικό:  4/10/2014
             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Δευτέρα  22/9/2014
             ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ  - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ
 Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί με υπαιτιότητα  της, μηδενίζεται στο συγκεκριμένο
  αγώνα  και της αφαιρούνται τρείς βαθμοί από τη φετινή βαθμολογία.
             ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
     Τα διάφορα αιτήματα των σωματείων θα πρέπει να κατατίθενται  εγγράφως ( Fax η email) προς την επιτροπή  υποδομών  μέχρι  το  απόγευμα της Τρίτης  πριν τον αγώνα.
              ΕΙΔΙΚΑ  ΔΕΛΤΙΑ
Αφορούν μόνο  αλλοδαπούς  ή κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Κάθε σωματείο μπορεί να εκδόσει απεριόριστο αριθμό ειδικών δελτίων. Ισχύει όμως ο περιορισμός για τους αλλοδαπούς και κοινοτικούς. ότι μπορούν να δηλωθούν στο φύλλο  αγώνα και  να αγωνισθούν μόνο τέσσερεις.


-/--2-               Για  την  έκδοση χρειάζεται:
1)      Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θεωρημένη. (Δίνεται από την ΕΠΣΠ)
2)      Δύο φωτογραφίες (Να αναγράφεται όπισθεν το ονοματεπώνυμο).
3)      Ένα  από τα παρακάτω:
α) Φωτοτυπία διαβατηρίου.
β) Φωτοτυπία πιστοποιητικού γέννησης με φωτογραφία θεωρημένη.
γ)  Μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης με φωτογραφία θεωρημένη.
              Για την ανανέωση  χρειάζεται:
        1) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θεωρημένη. (Δίνεται από την ΕΠΣΠ)
2) Δύο φωτογραφίες (Να αναγράφεται όπισθεν το ονοματεπώνυμο).
        3) Ένα  από τα παρακάτω:
             α) Το περσινό  ειδικό δελτίο
β) Φωτοτυπία διαβατηρίου.
γ) Φωτοτυπία πιστοποιητικού γέννησης με φωτογραφία θεωρημένη.
δ)  Μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης με φωτογραφία θεωρημένη.

  √ Η Προκήρυξη  , οι δηλώσεις συμμετοχής, η Υπεύθυνη δήλωση για Ειδικό Δελτίο
    είναι αναρτημένα στην ενότητα « Προκηρύξεις – Έντυπα» στο site της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.


Από το Γραφείο Τύπου  &  Δημοσίων Σχέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου