Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

5 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Στέφανο Χρήστου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου):
 «Η 5η Ιουνίου, η οποία είναι αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, θυμίζει σε όλους την ευθύνη μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Δυστυχώς συχνά ξεχνάμε, ή αδιαφορούμε για το γεγονός ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε δεν μας ανήκει και ότι θα το αφήσουμε στα παιδιά μας, άρα πρέπει να το παραδώσουμε βιώσιμο, αν όχι καλύτερο απ’ ό,τι το παραλάβαμε.
Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την προστασία του περιβάλλοντος, την οποία έχει πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων της.
Η πιο πρόσφατη παρέμβασή μας είναι το πρόγραμμα ανακύκλωσης που υλοποιείται σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αντίρροπον», στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας. Η δράση αποσκοπεί στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση πολιτών για την ανακύκλωση.
Εξαιρετικά σημαντικό έργο το ποίο αναμένεται να ξεκινήσει, είναι η επαναχρησιμοποίηση του νερού από τον βιολογικό καθαρισμό της Ψυτάλλειας, το οποίο έχει εγκριθεί και αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με το κόστος κατασκευής να καλύπτεται από Κοινοτικά κονδύλια. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά έργα με περιβαλλοντική και αναπτυξιακή διάσταση στην Περιφέρεια Αττικής, διότι προβλέπει την χρήση του νερού που παράγεται από τον καθαρισμό των λυμάτων για την κάλυψη αναγκών αναδάσωσης και πυρόσβεσης καθώς και άρδευσης πάρκων και καλλιεργειών.
Άλλη σημαντική παρέμβαση είναι η κινητοποίηση των συναρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων για την προστασία των ιχθυαποθεμάτων από την υπεραλίευση, ειδικά κατά την θερινή περίοδο της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Μετά από εισήγησή μου στα θεσμικά όργανα της Περιφέρειας Αττικής και με απόφαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, μου ανατέθηκε η σύνταξη πρότασης για τροποποίηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας  για το συγκεκριμένο θέμα. Ήδη έχει συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας και έχουν συγκεντρωθεί προτάσεις από τις Περιφερειακές Ενότητες που έχουν αλιευτική δραστηριότητα αλλά και από τους επαγγελματίες αλιείς και η πρόταση βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας προκειμένου να υποβληθεί στα αρμόδια υπουργεία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δυστυχώς δεν δίνουν όλοι τη δέουσα προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος κι έτσι ενίοτε η Π.Ε. Πειραιά μάχεται μόνη απέναντι στη ρύπανση αλλά και την αδιαφορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν συγκεκριμένα επιβατηγά πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, διότι ελλείψει ηλεκτροδότησης από τη στεριά διατηρούν σε συνεχή λειτουργία τις μηχανές τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα στο λιμάνι να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη από πολύ υψηλές συγκεντρώσεις επιβλαβών για την υγεία μας αιωρούμενων μικροσωματιδίων. Η Π.Ε. Πειραιά κινητοποίησε τους τοπικούς φορείς, ενημέρωσε τους επιθεωρητές περιβάλλοντος και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στη δικαιοσύνη, όμως δεν έχει βρει ανταπόκριση μέχρι στιγμής.
Είναι ώρα να κατανοήσουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μια αφηρημένη έννοια αλλά απαιτεί τη συνειδητοποίηση και τη διαρκή προσπάθεια όλων μας. Δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Και δεν αφορά κάποιους άλλους αλλά όλους εμάς.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου