Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Καθαρισμοί πρανών δρόμων διερχόμενων από δάση (προς Δήμο)

Η αντιπυρική περίοδος, όπως είναι γνωστό, έχει ήδη αρχίσει από την 1 Μαΐου και αρχίζει να διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, εξαιτίας της ανάπτυξης υψηλής ποώδους βλάστησης (μεγάλη παραγωγή βιομάζας) η οποία και έχει φυσικά ξεραθεί, αποτελώντας πολύ εύφλεκτο υλικό.
Τα επιστημονικά δεδομένα και οι σχετικές έρευνες καταδεικνύουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δασικών πυρκαγιών, ξεκινούν από τα πρανή δρόμων ειδικά όταν αυτοί βρίσκονται σε περιαστικά δάση και διασχίζουν περιοχές με κλασσική μεσογειακή βλάστηση (μακία ή πευκοδάση). Τα ποσοστά αυξάνονται με τη παρουσία πλήθους σκουπιδιών. Παράλληλα το μεγαλύτερο ποσοστό πυρκαγιών έχει σαν αιτία την ανθρώπινη αμέλεια. Οι παραπάνω καταστάσεις εμφανίζονται σε μεγάλη κλίμακα στο νησί μας.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο 2612/1998 την ευθύνη της κατάσβεσης έχει το Π.Σ ενώ η πρόληψη ανατίθεται στη Δ.Υ και την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα ο νόμος 3208/2003 χαρακτηρίζει τα δάση της Σαλαμίνας ιδιωτικά (εκτός αυτού του Αγ. Νικολάου ) και έτσι για την πρόληψη σε αυτά (καθαρισμοί, συντήρηση δασόδρομων ) υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Για τον σκοπό αυτό εξ άλλου και το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει το ανάλογο κονδύλι στο Δήμο Σαλαμίνας,
Με βάση όλα τα παραπάνω επισημαίνουμε την ανάγκη υλοποίησης των εξής:
Η επιλογή των δρόμων που πρέπει να καθαριστούν πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα τεχνικά και επιστημονικά κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνουν την ευλεξιμότητα της περιοχής, τον κυκλοφοριακό φόρτο, το αν υπάρχει δασική αναγέννηση, την δυσκολία κατάσβεσης, τη γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές κ.α.
Άμεση λοιπόν προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στους δρόμους:

  1. Αιαντίου- Κανακίων μιας και διασχίζει ένα από τα σημαντικότερα δάση του νομού μας
  2. Σεληνίων- Κακη Βίγλας (θέση Πηλός) μιας και το δάσος εκεί είναι σε αναγέννηση και μια νέα πυρκαγιά θα δημιουργούσε μη αναστρέψιμη κατάσταση
  3. Φανερωμένης λόγω της μεγάλης κίνησης οχημάτων

Η αποψίλωση πρέπει να γίνει ολοσχερώς με τη χρήση κυρίως θαμνοκοπτικών.

Τονίζεται ότι η πρόληψη είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την όποια καταστολή και ότι σε συνθήκες δύσκολες (καύσωνες, δυνατοί άνεμοι, πολλά μέτωπα στην επικράτεια) η καταστολή είναι σχεδόν αδύνατο να επιφέρει αποτέλεσμα και μόνο με σωστό σχεδιασμό μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα.


Ο Πρόεδρος                                                                                             Η Γραμματέας
Μάρκος Ακύλας                                                                                        Μαίρη Κανάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου