Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

Εγκύκλιος για την ευθύνη των αιρετών οργάνων

Εγκύκλιο για τον έλεγχο νομιμότητας στο μεταβατικό  στάδιο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών όπου επισημαίνεται ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, στο σύστημα εποπτείας επί των πράξεων και των οργάνων των ΟΤΑ, εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 108 «Αρχές – Έκταση – Περιεχόμενο κρατικής εποπτείας – Αντικατάσταση του άρθρου 214 του ν. 3852/2010», οι διατάξεις του άρθρου 131 «Αντικατάσταση του άρθρου 238 του ν.3852/2010», οι διατάξεις των παρ.1, 4 και 5 του άρθρου 132 «Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ’», καθώς και βάσει αυτών οι διατάξεις των ακόλουθων άρθρων του ν. 4555/2018:
Άρθρο 116 «Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας – Αντικατάσταση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010»

Εγκύκλιος για τους προϋπολογισμούς

Με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2018 και Αριθμ. Πρωτ.: 39788 εκδόθηκε εγκύκλιος για τους προϋπολογισμούς των δήμων με θέμα “Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α133)” όπου αναφέρονται τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν.4555/2018 (Α' 133) με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» ρυθμίστηκε, μεταξύ άλλων, σειρά ζητημάτων που αφορούν την οικονομική λειτουργία και τους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους.

Η κυβέρνηση να διαθέσει το 20% του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

Την ανάγκη να δρομολογηθούν πολιτικές, που θα διασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΔΕ. Αφορμή αποτέλεσε -όπως σημειώνεται- το ταξίδι ενός επιβάτη ακτοπλοϊκής γραμμής στην πλατφόρμα στάθμευσης των οχημάτων, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης στο κατάστρωμα του πλοίου.
 Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις, διαχρονικά, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αποτελούν ειδική κατηγορία, σημειώνει στην ανακοίνωση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης. Εν δυνάμει όλοι οι πολίτες μπορεί να βρεθούν στην ίδια θέση. Γι αυτό απαιτείται μία στρατηγική σχεδιασμού πολιτικών. 

Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2018


Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2018 όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα εφάπαξ καταβολής ή πληρωμής του φόρου σε πέντε μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως το τέλος Ιανουαρίου 2019.
Ειδικότερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε οτι:

Αλλάζει ο νόμος για τις εισπρακτικές εταιρείες, αυστηρότερο πλαίσιο για δικηγορικά γραφεία


Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου προβλέπεται στη σχετική απόφαση της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με σκοπό να προσδιοριστούν οι ανάγκες για τη βελτίωση του ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, ήδη, ενώ η επόμενη έχει προσδιοριστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου 2018.

Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018

Τι πραγματικά γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου;

Τον 15Αύγουστο γιορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, τη μεγάλη Θεομητορική εορτή των Χριστιανικών Εκκλησιών, γνωστή και ως «Πάσχα του καλοκαιριού». Πρόκειται για μια γιορτή μεγάλης κατάνυξης και σημασίας για τους Χριστιανούς, αλλά και για επίσημη κρατική αργία. Επίσης, τον 15Αύγουστο οι εκκλησίες δεν πραγματοποιούν τελετές γάμου.
  • Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Παναγία έμαθε από το Θεό για το θάνατό της που πλησίαζε, ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, στα ανατολικά της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, για να προετοιμαστεί για το τέλος της επίγειας ζωής της και να προσευχηθεί. Από εκεί ειδοποίησε τους Αποστόλους για τον επικείμενο θάνατό της. Λέγεται πως την ημέρα της κοίμησής της, Απόστολοι που δε βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα, βρέθηκαν κοντά της χάρη σε μια νεφέλη.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΓΙΑΚ ΤΗΣ ΓΥΑΛΑΣ 5 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ. ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Μια εξαιρετική αγωνιστική περίοδο διανύει ο Ναυτικός Όμιλος Γυάλας, στο άθλημα του Καγιάκ Ταχύτητας.
Οι επιτυχίες είναι πολλές και με μεγαλύτερο αριθμό αθλητών από κάθε άλλη χρονιά.
Αναλυτικότερα, η ομάδα Καγιάκ του ΑΝΣ Γυάλας έχει, μέχρι στιγμής, συμμετάσχει σε 4 διασυλλογικούς αγώνες και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης, κατακτώντας συνολικά 14 χρυσά, 14 ασημένια και 7 χάλκινα μετάλλια. Σύνολο, 35 μετάλλια κατανεμημένα ως εξής: αγώνες Ν.Ο.Βάρης-Βάρκιζας : 2 χρυσά, 1 ασημένιο, 1 χάλκινο, αγώνες Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος : 2 χρυσά, 1 ασημένιο, 1 χάλκινο, αγώνες Ναυτικού Αθλητικού Συνδέσμου : 4 χρυσά, 6 ασημένια, 4 χάλκινα, αγώνες Ν.Ο.Σύρου : 4 χρυσά, 3 ασημένια, 1 χάλκινο.

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Έλεγχος νομιμότητας Δήμων και Περιφερειών & ευθύνη αιρετών - Τι αλλάζει

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών - βάσει του άρθρου 131 του «Κλεισθένης Ι» - για τον Έλεγχο Νομιμότητας πράξεων των Δήμων και Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων, την Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών και την Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. Στο Κεφάλαιο Ζ΄ του ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα “Κλεισθένης Ι”) αναφέρεται η σύσταση Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ, ως αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, υπαγόμενων απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών.

''ΑΡΑΤΟΣ'' - Παρατηρησιακή Αστρονομία Σαλαμίνας : 4η Αστροβραδιά στα Βασιλικά της Σαλαμίνας
Η ομάδα μας καιρού επιτρέποντος το Σάββατο 18 Αυγούστου θα κάνει την 4η της Αστροβραδιά στα Βασιλικά Σαλαμίνας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρατήρηση του Ουρανού με τα τηλεσκόπια των μελών της ομάδας, και προβολή επιμορφωτικού ντοκιμαντέρ.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και νήσων.
Με τιμή     Η Ομάδα μας

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Και ο Θεός να βάλει το χέρι του!

Διάσπαρτες βόμβες μολότοφ απ’ άκρη σε άκρη όλου του νησιού και οι ανεύθυνο-υπεύθυνοι σφυρίζουν αδιάφορα, ας προσευχηθούμε στον Θεό και την Παναγιά να μην γίνει το κακό γιατί δεν θα μας σώσει τίποτα!
Και κάτι πολύ βασικό, ας προσέχουμε όλοι μας! 

Καρέ χρυσών μεταλλίων!

Κάθε αγώνας του Λευτέρη Πετρούνια εξελίσσεται πλέον και σε μια χρυσή σελίδα για την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ο 27χρονος Έλληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, κατέκτησε για 4η συνεχόμενη φορά, το χρυσό μετάλλιο των κρίκων, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. 
Η αρχή είχε γίνει το 2015 στο Μονπελιέ, ακολούθησαν το 2016 η Βέρνη, το 2017 το Κλουζ και τώρα η Γλασκόβη. Έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ του θρυλικού Ιταλού γυμναστή Γιούρι Κέκι, με τέσσερις διαδοχικούς ευρωπαϊκούς τίτλους στο αγώνισμα (1990, 1992, 1994, 1996). 
Με μια και πάλι εκπληκτική εμφάνιση στον τελικό ο Πετρούνιας, και παρά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στον αριστερό ώμο, συγκέντρωσε 15,466 βαθμούς (με συντελεστή δυσκολίας 6,30) και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Το ασημένιο κατέκτησε ο Τούρκος Ιμπραΐμ Τσολάκ με 15,100 βαθμούς και το χάλκινο ο Βρετανός Κόρτνι Τάλοχ με 15,000 βαθμούς. Θυμίζουμε πως από τον προκριματικό της Πέμπτης είχε περάσει ως 1ος με 15,133 βαθμούς.

Ο καπνός και οι στάχτες από τη μεγάλη φωτιά στην Εύβοια έχουν σκεπάσει και τη Σαλαμίνα!

Μεγάλη πυρκαγιά στην Εύβοια - Έκλεισε η κυκλοφορία από και προς Βόρεια Εύβοια

 
«Η φωτιά έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο μέτωπο. Μπήκε πλέον μέσα σε πευκόφυτή περιοχή και κινείται πλέον προς τα Ψαχνά» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς. Παρά τις συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα, μέχρι στιγμής δεν στάθηκε δυνατόν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, υποστηρίζει.
Οι καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό της ευρύτερη περιοχή και φτάνουν και μέχρι τα Ψαχνά, ενώ την ίδια στιγμή η πυροσβεστική αυξάνει συνεχώς τη δύναμη της. Συγκεκριμένα, έχουν συγκεντρωθεί 28 οχήματα με 62 πυροσβέστες, ενώ παράλληλα κινούνται και άλλα οχήματα από διάφορα σημεία της Στερεάς Ελλάδας με κατεύθυνση τη μεγάλη πυρκαγιά στην Εύβοια.
Έκλεισε η κυκλοφορία από και προς Βόρεια Εύβοια

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Απαλλαγή του τ. Δημάρχου Γιάννη Τσαβαρή, ψήφισαν οι τρείς εφέτες που συνεδρίασαν στον Άρει Πάγο

Πανηγυρική απαλλαγή από οποιαδήποτε ποινή επέβαλαν οι τρεις εφέτες, που αποτελούν το πειθαρχικό συμβούλιο αιρετών, το οποίο συνεδριάζει στον  Άρειο Πάγο. (αριθμ. πρωτοκόλλου απόφασης  59329/20830) βλέπε ΕΔΩ
Η υπόθεση αφορούσε πλαστογράφηση της υπογραφής του τ. Δημάρχου Σαλαμίνας Γιάννη Τσαβαρή, για την αδειοδότηση παράνομης επιχείρησης.
Είναι βέβαιο ότι την απόφαση αυτή θα ακολουθήσουν κι άλλες υποθέσεις, που βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης που αφορούν πλαστογράφηση της υπογραφής του τ. Δημάρχου και όχι μόνο!

4ο ΘΕΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2018 - ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΑΘΥ ΟΥΡΑΝΟ( ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ – ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ-ΓΑΛΑΞΙΕΣ ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ "ΠΕΡΣΕΙΔΕΣ"

Αγαπητοί Αστρόφιλοι η Εταιρεία Αστρονομίας & Διαστήματος ( Παράρτημα  Σαλαμίνας ) στα πλαίσια της εφετινής Θερινής Καμπάνιας << Η Μαγική Ζωή των Αστεριών  >> διοργανώνει Αστροπαρατήρηση το ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Αυγούστου  2018 στην περιοχή << ΚΟΛΩΝΕΣ >>.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει Παρατήρηση των Πλανητών  Δία ,Κρόνου και Άρη- Στοιχεία Μυθολογίας & Ουρανογραφίας των Αστερισμών με ιδιαίτερη έμφαση  στα Αντικείμενα Βαθέως Ουρανού ( Αστρικά Σμήνη – Νεφελώματα –Γαλαξίες ) και θα κλείσει με Αστροφωτογράφηση και αναμονή των << Περσείδων>> που φέτος το φαινόμενο αναμένεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό λόγω της απουσίας της Σελήνης από τον Ουρανό (Νέα Σελήνη).
Για την συμμετοχή μας στην Παρατήρηση πρέπει να γνωρίζουμε ότι:

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  20ης  Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010,   να σας  καλέσω σε Έκτακτη  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  10ην  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018,  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  15.00   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :
 «  Μίσθωση  οικοπέδου  για την δημιουργία  μεγάλου Πράσινου Σημείου »

Συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στην ανακύκλωση χαρτιούΜε 11,5 τόνους χαρτιού η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά κάνει πράξη την προσπάθεια προώθησης, διεύρυνσης και διάδοσης της ανακύκλωσης. Το προς ανακύκλωση χάρτινο υλικό παραλήφθηκε από το Τμήμα Διαλογής στην Πηγή της Διεύθυνσης Αναστήλωσης του ΕΔΣΝΑ. Πρόκειται για μια σημαντική ποσότητα χαρτιού που αποδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν στο χώρο της Αυτοδιοίκησης στον τομέα της ανακύκλωσης. Το επόμενο διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά θα τοποθετήσει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης χαρτιού στα γραφεία, συμμετέχοντας ενεργά στο πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΕΔΣΝΑ. Το άχρηστο χάρτινο υλικό παραλήφθηκε από αποθήκες και γραφειακούς χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 25/7/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ


Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων με έγγραφό της προς τους Δήμους Σαλαμίνας, Τροιζηνίας-Μεθάνων, αρχές και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, επισημαίνει την αναγκαιότητα ενημέρωσης του κοινού, λόγω της διαπίστωσης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου.Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν άμεσα οι πολίτες για την ατομική προστασία τους και για την αποφυγή ανάπτυξης κουνουπιών στην οικία τους και στον ευρύτερο χώρο ή στο χώρο εργασίας τους, είναι οι εξής :

Το στικάκι τώρα και σε παγκόσμια προβολή στο διαδίκτυο!Αλλά να γίνουμε και παγκοσμίως ρεζίλι, ε! αυτό δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε…
Πολύ σύντομα έρχεται και ο εισαγγελέας παιδιά!

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Τι θα γίνει τελικά;


Διαμαρτυρία των κατοίκων της περιοχής ψιλής άμμου και εντάσεις στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο για την δημιουργία μονάδας μυδοκαλλιέργειας στην περιοχή τους!
Σήμερα 500 μέτρα από το Δημαρχείο!Ένας απέραντος σκουπιδότοπος όλο το νησί, δοξάστε τους!!!
Και πίσω από το νεκροταφείο συνεχίζει να λειτουργεί ο παράνομος σταθμός μεταφόρτωσης
Αρχειοθήκη ιστολογίου