Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  20ης  Συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010,   να σας  καλέσω σε Έκτακτη  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  10ην  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018,  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  15.00   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :
 «  Μίσθωση  οικοπέδου  για την δημιουργία  μεγάλου Πράσινου Σημείου »

Το κατεπείγον του θέματος,  συνίσταται στο  γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία, προκειμένου  να καλυφθούν λειτουργικές , κοινωνικές , οικολογικές  και περιβαλλοντικές  ανάγκες του Δήμου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου