Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Η Σαλαμίνα αποκαλύπτεταιΓράφει ο Παναγιώτης Βελτανισιάν
Φιλόλογος - Λαογράφος
Η ανάδειξη της ιστορίας και της αρχαιολογίας του νησιού μας μέσα από επιστημονικές μελέτες είναι ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, αφού δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα στην επιστημονική κοινότητα να γνωρίσει και να ανακαλύψει εις βάθος το νησί μας. Πρόσφατα ο αρχαιολόγος κος Γιάννης Χαιρετάκης υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Οικιστική οργάνωση και χωροταξία στη Σαλαμίνα από τον 6ο ως τον 1ο αι. π.Χ.», την οποία εκπόνησε στο Tμήμα Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

     Η διατριβή, 940 σελίδων, αναπτύσσεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος βρίσκουμε αναλυτικές πληροφορίες για τη γεωγραφία και το όνομα του νησιού, ενώ σχολιάζεται και η οικιστική οργάνωση στους προϊστορικούς και πρωτοϊστορικούς χρόνους, προσφέροντας τα τεκμήρια εκείνα που οδήγησαν στην εγκατάλειψη του οικισμού τής Κούλουρης τον 7ο αι. π.Χ. και τη μετεγκατάσταση του πληθυσμού σε μία νέα θέση, στο Αμπελάκι, στις αρχές του 6ου αι. π.Χ.


     Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει κατάλογο 224 θέσεων και μνημείων, όπου αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες αρχαιολογικές μαρτυρίες για το νησί. Παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι ανασκαφές που είχαν διενεργηθεί στο Αμπελάκι και σε άλλα μέρη του νησιού από την Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων Δρ Ιφιγένεια Δεκουλάκου.

     Στο τρίτο μέρος ακολουθεί η σύνθεση των δεδομένων και παρουσιάζεται σε πέντε μεγάλες χρονικές ενότητες η οικιστική οργάνωση και η χωροταξία του νησιού από τον 6ο ως τον 1ο αι. π.Χ. Διαχρονικά, οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από το Αμπελάκι, το οποίο παρουσιάζεται με ένα σημαντικό πλέγμα διοικητικών, οικιστικών και εργαστηριακών δομών, ενώ το υπόλοιπο νησί δίνει στοιχεία αμυντικών έργων, αγροικιών, λατομείων και άλλων γεωργικο-κτηνοτροφικών δομών.

     Στα βασικά συμπεράσματα της διατριβής ανήκει η εύλογη διαπίστωση ότι τα ιστορικά γεγονότα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην οικιστική εξέλιξη της Σαλαμίνας και ότι η Αθήνα καθόριζε, σχεδόν αποκλειστικά, την ιστορική εξέλιξη στο νησί μας. 

Π. Βελτανισιάν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου