Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018

ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΜΙΝΑΣ
 Ξεκινά την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των οικογενειών αυτών, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2018-2019.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους –δικαιούχους μέχρι την
Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 και ώρα 23.59.
Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν  από τις 11 Ιουλίου 2018 έως τις
10 Ιουλίου 2019.
Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:

*από μία έως 10 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή
*από μία έως 5 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του Ο.Α.Ε.Δ (www.oaed.gr).
Όσοι χρήστες δεν έχουν πιστοποιηθεί για την πρόσβαση τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ στις οποίες ανήκουν, για την έκδοση κωδικών πρόσβασης.
 Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του Ο.Α.Ε.Δ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες, άνεργοι/ες, οι οποίοι /ες κατά το έτος 2017:
*είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ Εργατικής Εστίας) ή
*έλαβαν από τον Ο.Α.Ε.Δ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
*έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
*συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας)
Καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του Ο.Α.Ε.Δ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.
Η επιδότηση  θα γίνει με την  χορήγηση  Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού η οποία έχει την  μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.
Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά  αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Παρ’όλα αυτά αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν δικαιολογητικά στην αίτηση τους  όταν αυτά απαιτούνται μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ για την προσκόμιση τους μέχρι την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 13.00.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ  www.oaed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου