Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Ο Δήμος Χανίων βαδίζει ολοταχώς στη νέα ψηφιακή εποχή, η Σαλαμίνα τι κάνει ;;;;

Ο Δήμος Χανίων βαδίζει ολοταχώς στη νέα ψηφιακή εποχή
Μέσα από ένα στρατηγικά επιλεγμένο μείγμα τεχνολογικών λύσεων και «έξυπνων» εφαρμογών

Ο Δήμος Χανίων έχει υλοποιήσει και έχει προγραμματίσει για το 2018 μια σειρά από δράσεις και έργα που συμβάλουν στο μετασχηματισμό του στη νέα ψηφιακή
εποχή και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου. Καταρχάς, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG
V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020» ο Δήμος Χανίων συμμετέχει σε τρία έργα:
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της συμμετοχής στο έργο «Step2Smart-
Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών».

• Ανάπτυξη συστήματος για την πληροφόρηση, την προφύλαξη, την πρόβλεψη και τη διαχείριση κινδύνων φυσικών καταστροφών με εστίαση τις πλημμύρες μέσω
της συμμετοχής στο έργο «ERMIS-F - Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες».
• Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και με προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για το δημοτικό στόλο μέσω της συμμετοχής στο έργο « ECORouTs - κοινές
δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές».

Παράλληλα, εκπονείται ενεργειακή μελέτη συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού των καταναλώσεών με τη χρήση Φ/Β Σταθμών (Net metering) για
την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας σε εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ ανάμεσα στις υπόλοιπες δράσεις που θα τρέξουν το 2018 περιλαμβάνονται οι
ηλεκτρονικές πληρωμές με δυνατότητα ταυτοποίησης μέσω της ΓΓΠΣ, η ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος και χώρων πολιτισμού με φυσική σήμανση και καινοτόμα
εργαλεία ΤΠΕ, η ανάδειξη της ενδοχώρας του Δήμου Χανίων και του πεζοπορικού τουρισμού με καινοτόμα εργαλεία ΤΠΕ, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε
όλες τις δημοτικές υπηρεσίες με διεύρυνση της χρήσης ψηφιακών υπογραφών και η διαχείριση των δημοτικών χώρων στάθμευσης με έξυπνα εργαλεία ΤΠΕ.

«Στο Δήμο Χανίων πιστεύουμε ότι η πόλη μας έχει τη δυνατότητα και αξίζει να γίνει ‘έξυπνη πόλη’ και στην κατεύθυνση αυτή έχουν υλοποιηθεί ήδη μία
σειρά από σημαντικές και καινοτόμες δράσεις» δηλώνει στο NetFAX η Σεβαστή Πολυχρονάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Δήμου. Όπως είναι η e-εξυπηρέτηση υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χανίων (μια υπηρεσία διαθέσιμη από το Ιούνιο 2016), η ανάπτυξη ενός
δικτύου οπτικών ινών ΜΑΝ συνολικού μήκος 70 χιλιομέτρων που διασυνδέει σήμερα συνολικά 150 φορείς Δημοσίου ενδιαφέροντος, app για την υποβολή
αιτημάτων πολιτών, αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα γεωχωρικών δεδομένων (GIS) και μια σειρά από διαδικτυκές υπηρεσίες (ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο, καταγραφή και διαχείριση του έξυπνου φωτισμού, διαχείριση των κοινόχρηστων ποδηλάτων, σύστημα διαχείρισης οικοδομικών αδειών, υπηρεσία
αναζήτησης και κράτησης βιβλίων από τις Δημοτικές βιβλιοθήκες, σύστημα διαχείρισης του ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού των Δημοτικών Βιβλιοθηκών κ.λπ.).
Πηγή: Netweek 13/3/2018 (http://www.netweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=6&arId=37236&ss=%C4%DE%EC%EF%F2+%D7%E1%ED%DF%F9%ED)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου