Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ιγνάτιος: Μεταβαίνω στην Αμερική για μεταμόσχευση ήπατος – Ζητώ τις προσευχές όλων

Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου της Λάρισας, Αγίου Αχιλλίου, λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας του Μητροπολίτη Λάρισας κ. Ιγνατίου και του επικείμενου ταξιδιού του στη Λάρισα για μεταμόσχευση ήπατος.
Ο ίδιος ο ιεράρχης της τοπικής μας εκκλησίας, με μήνυμά του προς τους πιστούς, αποκάλυψε το πρόβλημά του αλλά και το ότι βρίσκεται στη Λάρισα ο γνωστός γιατρός Ανδρέας Τζάκης, προκειμένου να προετοιμάσει τη διαδικασία μεταφοράς του στις ΗΠΑ για τη μεταμόσχευση. Αναλυτικά το μήνυμα του Ιγνατίου:
Αδελφοί μου,
Σήμερα πού ή Αγία πόλη μας έορτάζει καί τιμά τόν Προστάτη καί Πολιούχο της, καί άπ’ άκρου εις άκρον η μακαρία γή των Θετταλών, τήν όποία έποίμανε ό Μυροβλύτης Άγιός μας, δοξάζει καί τιμά, σήμερα πού συνεορτάζουν μέ τά εύλαβή πλήθη των Λαρισαίων ήγαπημένοι όμοροί μας Αρχιερείς, σήμερα πού σεπτά χέρια Ιερέων βαστάζουν τήν ιερά Λάρνακα μέ τά Ιερά Λείψανα τοϋ έορτάζοντος Αγίου μας, πού Άρχοντες τετιμημένοι παρίστανται έκπροσωποΰντες τόν λαό τού Θεού τόν άγιο, σήμερα πού ψάλται καλλικέλαδοι άναπέμπουν ϋμνους στόν Άγιο κι έσεϊς όλοι παρίστασθε σ’ αύτή τή λαμπρά έορτή καί στεφανώνετε αύτήν μέ τήν βαθειά σας εύλάβεια καί τήν άγάπη σας, όλοι ξέρετε ότι έγώ δέν συμμετέχω σ’ αύτή τήν έορτή.
Καί άπό τό κρεββάτι τοϋ πόνου, χωρίς νά συμμετέχω σ’ αύτή τή λαμπρά έορτή, σάς καθιστώ γνωστόν ότι σέ λίγες ημέρες ταξειδεύω σέ μέρη άγνωστα χάριν τής υγείας μου, γιά νά υποβληθώ σέ μεταμόσχευσι ηπατος, μέ τήν προτροπή τού γνωστού καί μεγάλου καθηγητοΰ έπιστήμονος κυρίου Άνδρέα Τζάκη, ό όποιος έφθασε εως τήν Λάρισα προκειμένου νά μάς προετοιμάση γι’ αύτήν τήν μεταμόσχευσι καί είμαι εύγνώμων πρός τό πρόσωπό του.
Παίρνω μαζί μου τίς εύχές τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ. Ιερωνύμου καί τής περί Αύτόν Ίεράς Συνόδου, έκζητών τάς εύχάς καί τάς προσευχάς όλων σας διά τήν κατά Θεόν έκβασιν τής μεταμοσχεύσεως, καί βέβαια προπάντων τάς πρεσβείας τού Αγίου Αχιλλίου, τής Ύπεραγίας Θεοτόκου καί άπάντων τών τοπικών μας Αγίων. ’Έχετε όλοι τίς εύχές μου, τήν εύλογία μου καί τήν άπειρη εύγνωμοσύνη μου».
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου