Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   11ης    Συνεδρίασης  (Τακτική)
Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010,   να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  8ην  Μαϊου  2018,  ημέρα  ΤΡΙΤΗ.    και ώρα   19:00   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  στα    παρακάτω  θέματα  :
1.-  Έκφραση  γνώμης  επί του ψηφίσματος  της ΚΕΔΕ (2-5-2018) σχετικά  με το περιεχόμενο  του σχεδίου Νόμου  του Υπ. Ες. « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι » που αφορά την   « Μεταρρύθμιση  του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ».

2.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Διάνοιξη  οδών εντός εγκεκριμένου σχεδίου ».
3.- Έγκριση  παράτασης προθεσμίας  του έργου: « Επισκευή και συντήρηση  σχολικών κτιρίων  2015-2016».

4.-΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών του έργου :  «Επισκευή και συντήρηση  σχολικών κτιρίων  2015-2016».
5.- Έγκριση 4ου Α.Π.Ε.  του έργου: “Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους
Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας’’.

 6.- Συνοπτική ανακεφαλαιωτική  έκθεση του έργου : «Ανάπλαση Ιστορικού
Κέντρου».

7.- Λήψη απόφασης  για την παράταση   της προσωρινής  αποχής της κας Πολύζου – Καραβασίλη Μαρίας,   από τις υποχρεώσεις της  ως Πρόεδρος  Δημ. Συμβουλίου  κατά 1 μήνα  για προσωπικούς λόγους , σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
8.-  Έγκριση  Προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ.  Βιβλιοθήκη – Μουσείο, Λαϊκής  Τέχνης  & Ιστορίας Δήμου  Σαλαμίνας, οι. Έτους 2018.

9.- Παραχώρηση χώρου στέγασης  του Αθλητικού – Εκπολιτιστικού  Ομίλου  «Ευριπίδης», στο ισόγειο  του παλαιού Δημαρχείου .

10.- Μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς  που δραστηριοποιείται  στα όρια της Δημοτικής  Κοινότητας  Σεληνίων , από την οδό Μήλου  στην οδό Αιόλου  κατά τους θερινούς μήνες.

11.- Έγκριση  Προϋπολογισμού  Ειδικού  Αναγνωρισμένου  Φιλανθρωπικού Σωματείου (Ν.Π.Ι.Δ.) , σύμφωνα  με τα οριζόμενα  στο εδάφιο 11 παρ. 3β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

12.-  Αντικατάσταση  εκπροσώπου  της   ‘Ενωσης  Γονέων μαθητών  στην Πρωτοβάθμια  Σχολική Επιτροπή   του Δήμου  Σαλαμίνας .

13.- Λήψη απόφασης  για την άδεια κατάληψης   κοινοχρήστου  χώρου  πέριξ του περιπτέρου της  κ. Ειρήνης  Λακλάκα  επί της    Λεωφ.  Ελ. Βενιζέλου  στην περιοχή  Αμπελάκια.

14.-  Λήψη  απόφασης  για την  ανανέωση  άδειας κατάληψης  κοινοχρήστου χώρου  στον κ. Νικ. Λαμπρινάτο , επί της πλατείας  Εθνικής Αντιστάσεως  στην Σαλαμίνα.

15.- Λήψη απόφασης  για την  ανανέωση  άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου  στην εταιρεία  Σταματάκου  Αικ. – Παπαδάς Βασ.  Ο.Ε. , επί της πλατείας  17ης Νοεμβρίου  (Μπόσκου ) στην  Σαλαμίνα.

16.-  Λήψη απόφασης  για την χορήγηση άδειας   κατάληψης κοινοχρήστου χώρου  στην   κ.  Τριαντογιάννη  Χριστίνα  έναντι του καταστήματός της,  επί της οδού  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  στην περιοχή Μπλέ   Λιμάνι .

17.-   Λήψη απόφασης   για την χορήγηση άδειας  κατάληψης κοινοχρήστου χώρου  στον κ. Πέτρο Πολυζώη  έναντι του καταστήματος  του,  επί της οδού  Κοιμήσεως Θεοτόκου  και Σωκράτους στην περιοχή Μπλέ Λιμάνι.

18.- Λήψη απόφασης   για την χορήγηση άδειας  κατάληψης  κοινοχρήστου χώρου  στην εταιρεία  Καπετάνιος  Σωτήριος  ΣΙΑ Ε.Ε.  έμπροσθεν του  καταστήματός του,   επί της οδού Αγίου Νικολάου 10 στην  Σαλαμίνα.

19.- Λήψη απόφασης  για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στον κ. Κεχαγιά Ιωάννη παρά το καταστήματός του επί της οδού Θουκιδίδου στην  Σαλαμίνα. 
     


                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                              ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                   ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΧΑΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου