Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-30 ΕΤΟΥΣ 2017
 Το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας, σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ «ΣΑΡΩΝΙΣ» προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-30. Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτου ειδικότητας, που έχουν ασφάλιση στο ΙΚΑ και για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24% για το έτος 2017. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 32 ώρες (8 ημέρες Χ 4 ώρες) και η αμοιβή για κάθε συμμετέχοντα είναι 160,00 €. 
Η θεματολογία που μπορούν να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
-Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

-Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

-Μάρκετινγκ-Επικοινωνία-Πωλήσεις

-Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

-Ανάπτυξη και Διαχείριση πελατολογίου-Εξυπηρέτηση πελατών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

-Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ.

-Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας όπου θα φαίνεται ο ΑΜΚΑ και ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ

-Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας που φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας (Π.Φουρίκη 17- πίσω από την Εθνική Τράπεζα)

κατά τις ώρες: 9.00 π.μ – 13.00 μ.μ. και 18.00 μ.μ. -20.00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 4651464 κατά τις ώρες που αναγράφονται ανωτέρω.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου