Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί γονείς,
 Σας ενημερώνουμε ότι από χθές το βράδυ 27/06/2017 αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα με πλήρη ή ελλιπή φάκελο των αιτήσεων που είχατε υποβάλει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε.
 www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr
  Σας εφιστούμε τη προσοχή σας στα κάτωθι:
 Παρακαλούμε όπου υπάρχει ελλιπής φάκελος η προθεσμία υποβολής ειδικής αίτησης συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στους πίνακες της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε., είναι μέχρι την Παρασκευή 30/6/2017 και ώρα 14:00.

 Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνδρομή στην  υλοποίηση της διαδικασίας των ενστάσεων που πρόκειται να υποβληθούν.
 Μετά την υποβολή των ενστάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της  Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. , ο πίνακας με τα οριστικά αποτελέσματα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
 Επίσης σας εφιστούμε την προσοχή ότι μετά την ανάρτηση του πίνακα με τα οριστικά αποτελέσματα από την Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε, η διαδικασία για την ένταξη των παιδιών στις Δομές της προτίμησή σας δεν θα ολοκληρωθεί, αν δεν προσέλθετε στο τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την χορήγηση αντίστοιχου voucher.                                                               Ο
                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                               ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
                                              (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

                                      
                                           ΝΙΚΟΣ  Ι.  ΑΓΑΠΙΟΥ           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου