Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

7η συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας

Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10, να σας καλέσουμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας, την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας, επί της Λεωφ. Φανερωμένης 33, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:
  1) Γνωμοδότηση σχετικά με την άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) της κα. ΦΡΑΧΟΛΛΙ ΜΑΞΟΥΕΛΑΣ, έμπροσθεν του καταστήματος της, στη Σαλαμίνα για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

 2) Γνωμοδότηση σχετικά με την άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) του κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, έναντι του καταστήματος του, στη Σαλαμίνα για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

 3) Γνωμοδότηση σχετικά με την ονομασία οδού στην περιοχή Αλώνια στη Σαλαμίνα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου