Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαλαμίνας»

Οργάνωση Μελών
ΣΥΡΙΖΑ Σαλαμίνας
Π.Φουρίκη 24 Σαλαμίνα
Τηλ: 2104654089 / 6947149627
Email: om.syriza.salaminas@gmail.com
Πληροφορίες: Σ.Δυναμίδη
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Υπόψη Δημάρχου Ισιδώρας Νάννου
Κοινοποίηση: Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας
κα Λέκκα Ευαγγελία
ΘΕΜΑ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαλαμίνας»

Αξιότιμοι κύριοι,
Αιτούμαστε την παροχή πληροφόρησης και διευκρινήσεων σχετικά με την ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ πρότασης χρηματοδότησης για τη δημιουργία και 3ετή λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας», στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.


Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός των κέντρων κοινότητας είναι η Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών, η συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές, η παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων καθώς ο Δήμος Σαλαμίνας ήταν δυνητικός δικαιούχος σύμφωνα με την ΑΤΤ025/11-7-2016 πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ2014-2020.

Το Συντονιστικό Γραφείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου