Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑΤην 30/01/2017 συνεδρίασε το ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά υπό την προεδρία της Α΄ Αντιπροέδρου κ.  Αναστασίας Βερυκοκίδου .
          Μεταξύ άλλων τρεχόντων θεμάτων συζητήθηκε και το θέμα της υποχρεωτικής αναγραφής αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα.
          Σύμφωνα με το άρ.65 του Ν. 4446/2016  καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, αρχικά με τον καθορισμό ορισμένων κλάδων – δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια.
 
          Επίσης  με το άρθρο 66 του ως άνω νόμου 4446/2016, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι από την 1η Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.  Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
          Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερη ενημέρωση μπορούν να εισέρχονται και στο site  της Ε.Σ.Ε.Ε. όπου υπάρχουν και σχετικά γραφήματα της ενημέρωσης .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου