Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Ανακοινώθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για το έτος 2016-2017.
Οι εργαζόμενοι, δικαιούχοι του προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στον Διαδικτυακό Τόπο του Ο.Α.Ε.Δ (www.oaed.gr) από τις 7.11.2016 έως τις 20.11.2016. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 16.12.2016 έως 15.12.2017. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως πέντε (5) διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα που περιέχονται στο Μητρώο Παρόχων. Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 
Α. Ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2015 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Β. Ασφαλισμένες που το έτος 2015 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (500 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Γ. Ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2015 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον πενήντα (50) ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Δ. Ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2015 συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από τις δύο ή τρείς παραπάνω περιπτώσεις δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ , από ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Ε. Άνεργοι/ ες εγγεγραμμένοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) . Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης). Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες για την πρόσβαση τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ακολουθούν την εξής διαδικασία κατά περίπτωση: Α) Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ. 1.είτε θα προσέλθουν στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (εν προκειμένω για την Σαλαμίνα στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του Κερατσινίου) για να λάβουν κωδικούς πρόσβασης 2.είτε θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για το ΤΑΧΙSnet προκειμένου να τους αποδοθούν διαδικτυακά κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Β) Δικαιούχοι μη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (δικαιούχοι που δεν έλαβαν στο παρελθόν παροχές του Οργανισμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ) θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για να εκδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν την σχετική εγκύκλιο στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

(www.oaed.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου