Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 Το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Σαλαμίνας, συγκεντρώνουν αιτήσεις για τα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25  έτους 2016.
Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα, οποιασδήποτε ειδικότητος,  που έχουν ασφάλιση ΙΚΑ.
Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες (8 ημέρες Χ 4 ώρες), και η αμοιβή για κάθε συμμετέχοντα είναι 160,00 €.


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1.Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)

2.Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας  (Με πιστοποίηση ΕΦΕΤ)

3.Διαχείριση παραπόνων και ικανοποίηση πελατών.

4.Οργάνωση γραφείου και γραμματειακή υποστήριξη.

5.Εντοπισμός – Οργάνωση και Ανάπτυξη Πελατολογίου

6.Social Media Marketing.

7.Δημόσιες Σχέσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2.Εκτύπωση των θεωρήσεων των βιβλιαρίων ΙΚΑ για το έτος 2016 (περίοδος από 1/3/2016 έως 28/2/2016).

3.Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου.

4.Εκκαθαριστικό Εφορίας για επιβεβαίωση του Α.Φ.Μ.

5.Α.Μ.Κ.Α

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για την κατάθεση αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας  κατά τις ώρες: 9.00 π.μ -13.00 μ.μ και 18.00 μ.μ. – 20.00 μ.μ και στο
τηλέφωνο 2104651464.

                                               Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου