Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


 Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε, τα οριστικά αποτελέσματα της αίτησης των ωφελούμενων μητέρων, αναρτώνται σήμερα  24/08/2016 στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr.
  Στον οριστικό πίνακα θα αναγράφονται κωδικοποιημένα τα στοιχεία του/της ωφελούμενου/ης, τα στοιχεία του παιδιού/ών καθώς και ο κωδικοποιημένος αριθμός της αξίας τοποθέτησης(Voucher).
  Οι μητέρες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.


 Ενέργειες ωφελουμένων για την διαδικασία τοποθέτησης
1.     Αφού λάβουν την αξία τοποθέτησης (Voucher), οι ωφελούμενες/οι απευθύνονται για την εγγραφή στη Δομή επιλογής τους μέχρι και την 01-09-2016.
2.     Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, που θα διατεθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, μεταξύ της/του ωφελούμενης/ου με τη Δομή/Φορέα, στην οποία θα προσδιορίζονται ιδίως:
ñ     Τα συστατικά στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών
ñ     Το ανώτατο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών
ñ     Οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων

  Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Τμήμα Παιδείας στα κάτωθι τηλέφωνα: 2132027581 και 2132027582.
                                                                                             Εκ της Διευθύνσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου