Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία η κατανάλωση οστράκων αλιευμένων από το Μπατσί Σαλαμίνας

ΣΧΕΤ: Αριθ.Πρωτ.3135/12-07-2016  έγγραφο Περιφέρειας Αττικής - Δν/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων .
             Στα πλαίσια αποφυγής κινδύνου  για την δημόσια υγεία από κατανάλωση ακατάλληλων οστράκων σας αποστέλλουμε παραπάνω σχετικό με επισυναπτόμενο χάρτη απαγόρευσης αλίευσης τους από την συγκεκριμένη περιοχή.   

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την δημοσιοποίηση του.                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                                                    ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑκολουθεί το έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής - Δν/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων .

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για υπέρβαση λιπόφιλων τοξινών στο θαλασσινό νερό στην ζώνη ΙΙ – Μπατσί της νήσου Σαλαμίνας» Σχετικό: το με αριθμό πρωτοκόλλου 753/06-07-2016 εργαστηριακό αποτέλεσμα της Εργαστηριακής

Μονάδας Θαλασσίων Τοξικών Μικροφυκών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το παραπάνω σχετικό στο δείγμα του θαλασσινού νερού που λήφθηκε στις 04-07-2016, από την κατηγοριοποιημένη ζώνη ΙΙ – Μπατσί στη νήσο Σαλαμίνα, ανιχνεύθηκαν λιπόφιλες τοξίνες του είδους Prorocentrum spp σε όρια λήψης μέτρων (άνω των 1000) για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στη ζώνη ΙΙ – Μπατσί ισχύουν περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί με τις Αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη Νήσων με αριθμούς πρωτοκόλλου 1491/29.03.2016 (ΑΔΑ: 6Π7Μ7Λ7-4ΡΒ) και 1907/21.04.2016 (ΑΔΑ: ΩΑΚΚ7Λ7-Δ5Η) και επομένως απαγορεύεται η επαγγελματική αλίευση ζώντων δίθυρων μαλακίων.

Λόγω του κινδύνου για τη δημόσια υγεία από την κατανάλωση αλιευμένων οστράκων από τους ερασιτέχνες αλιείς και τους πολίτες που αλιεύουν για ιδία χρήση παρακαλούμε να τους ενημερώσετε για τον κίνδυνο που διατρέχουν από την κατανάλωση με ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων ή σε εμφανή σημεία σε πινακίδες στην παραλία ότι απαγορεύεται η αλίευση ζώντων δίθυρων μαλακίων από τη συγκεκριμένη περιοχή.
Επισυνάπτουμε τον χάρτη της ζώνης.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΡΑΦΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου