Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   17 ης  Συνεδρίασης   (Τακτική )
                      
             
Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,   του Ν. 3852/2010, να σας καλέσω σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 30ην     Ιουνίου   2016 ,  ημέρα   Πέμπτη  και  ώρα  15.00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη  απόφασης  στα   παρακάτω  θέματα :

1.-  Ενημέρωση του Σώματος  του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας  για τα έσοδα και τις εισπράξεις  του Δήμου  για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015  , κατόπιν αιτήματος του  Δ.Σ. κ. Περικλή Βασιλική.  
2.- Καθορισμός  ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων  για τους δικαιούμενους χρήση,  κινητής τηλεφωνίας.
3.-   Έγκριση απολογισμού της Δευτεροβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας , φορολογικού έτους 2015.


4.-  Έκφραση  σύμφωνης γνώμης  στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  Δήμου  Σαλαμίνας,   έτους 2016.
5.-  Συμπλήρωση  της υπ’ αριθμ.  188/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά «Σύσταση  Διαπαραταξιακής  Επιτροπής σχετικά με  την σύμβαση παραχώρησης  του πλειοψηφικού  πακέτου  του Ο.Λ.Π. Α.Ε.».  
6.-  Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 91/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά Προέγκριση  άδειας  ίδρυσης  καταστήματος  ως ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ  της  εταιρείας LIDL HELLAS  &  ΣΙΑ  Ο.Ε. σύμφωνα με τον  Ν.2323/95 επί της οδού  Λ. Αιαντείου  70  στην θέση Σολάκι , περιοχή Αιάντειο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7.-    Ανάκληση  της υπ’ αριθμ. 80/2016 απόφασης  Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης  που αφορά  την έγκριση  της υπ’ αριθμ. 1/2016  μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  αυτής , λόγω μεταβολής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
8.-    Εφαρμογή  των διατάξεων  του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α 118) άρθρο 26 παρ. 1,2,3 που αφορά ειδικότερα θέματα  υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου, κατά τις ημέρες  που πραγματοποιείται η πανήγυρις  της Ι.Μ. Φανερωμένης, κατόπιν αιτήματος  του  Δ.Σ. , κ. Τσαβαρή Ιωάννη.
9.-   Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας  Κοινωνικού  Λαχανόκηπου .


10.- Συζήτηση του θέματος  που αφορά  το συσσίτιο του Αγίου Ανδρέα , κατόπιν αιτήματος  της εκπροσώπου των εθελοντριών  κας Μακρή  Ειρήνης.
11.- Ακύρωση του β’ σκέλους  της  με αριθμ.  241/2015  απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας που αφορά  ΕΔΕ  υπαλλήλων  της Τ.Υ. του Δήμου Σαλαμίνας.
12.-  Διαγραφή  Βεβαιωμένων  Οφειλών.


                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                  ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου