Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Ένα ακόμη έργο του τ. Δημάρχου Γιάννη Τσαβαρή υλοποιείται σήμερα στο νησί μας

Είναι πολύ θετικό να υλοποιεί η Δήμαρχος ένα ακόμα έργο του τ. Δημάρχου  Γιάννη Τσαβαρή. Αυτό της ”Προμήθειας Οικολογικών Συστημάτων βυθιζόμενων Κάδων Διαβαθμισμένης Συμπίεσης”, που ξεκίνησε ήδη και εκτελείται σε διάφορες περιοχές του Νησιού. 
Το έργο αυτό δρομολογήθηκε το έτος 2013, επί ημερών Δημαρχίας Γιάννη Τσαβαρή, με πρόταση μας στο ”ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Π.Τ. ”Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015”, με ποσό 200.000 ευρώ  (ΑΔΑ: 6Χ7346Ψ844-Θ5Α).
Γιάννης Τσαβαρής

τ. Δήμαρχος Σαλαμίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου