Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
6ης  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88  παρ. 3 του Ν.3852/10, να σας καλέσουμε σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας, την 16η Μαϊου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας, επί της Λεωφ. Φανερωμένης 33, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα:
 - Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση χώρων αιγιαλού και παραλίας, εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας.
 Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από τα συλλογικά όργανα του Δήμου μέχρι 31/05/2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜΙΧΑΗΛ ΝΑΝΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου