Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   14 ης  Συνεδρίασης   (Τακτική )

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010,   να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 24 ην   Μαίου  2016 ,  ημέρα   ΤΡΙΤΗ  και ώρα  19.00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη  απόφασης  στα   παρακάτω  θέματα :
1.- Παραχώρηση χρήσης των (3) αιθουσών που βρίσκονται στον μπροστινό χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλουκίων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ»  Δήμου Σαλαμίνας.

2.- Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της  διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της  (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα με την τεχνολογία της αεριοποίησης ισχύος 960 kW). (Θέση έργου:  ΒΙΟ.ΠΑ.  Σαλαμίνας, Δήμου Σαλαμίνας στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής , φορέας έργου:  «ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΜΟΝ/ΠΗ  Ε.Π.Ε.


3.- Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 213/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας που αφορά την έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2016 μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης αυτής.

4.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στο Δήμο Σαλαμίνας».

5.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης».

6.- Αποδοχή όρων δόμησης , στην  τροποποίηση  ρυμοτομικού σχεδίου στη Δ. Κ. Κοινότητα   Αιαντείου  θέση «Άγιος Αθανάσιος» και  Ο.Τ. Γ.170 , που αφορά  αλλαγή χρήσης γης από χώρο αθλητικού κέντρου,  σε χώρο   σχολικών    κτιρίων.
7.- ΄Εγκριση ή μη απαγόρευσης στάθμευσης στην εκτός ρυμοτομικού σχεδίου αδιέξοδη πάροδο Ζαϊμη στην περιοχή ράχες Αγ. Λαυρεντίου στη Σαλαμίνα, κατόπιν αιτήματος του κ. Σταματάκου Παύλου.
8.- Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Σεληνίων  , από την οδό Μήλου  που ήδη  δραστηριοποιείται στην οδό Αιόλου,  κατά τους θερινούς μήνες και συγκεκριμένα  από 1η -6-2016 έως και 30-9-2016.
9.- ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Σεληνίων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνίου για το έργο : <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας> σύμφωνα με το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 59615/20.4.2016 της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφεριακής Ενότητας Νήσων.
10.- ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Σεληνίων επί της οδού  Αγίου Νικολάου  για το έργο : <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας> σύμφωνα με το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 59612/20.4.2016 της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφεριακής Ενότητας Νήσων.
11.- ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Σεληνίων επί της οδού  Αγίου Νικολάου  για το έργο : <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας>  σύμφωνα με το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 41975/11.3.2016 της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφεριακής Ενότητας Νήσων.
12.- ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων».
13.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π. Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του Δήμου Σαλαμίνας  έτους 2016.

14.- Προέγκριση άδειας  ίδρυσης καταστήματος ως «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» της εταιρείας LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με το Ν.2323/95, επί της οδού  Λ. Αιαντείου 70(11η στάση ) στην θέση Σολάκι , περιοχή Αιάντειο.

15.- Χορήγηση άδειας κατάληψης  τμήματος κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα  (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) του κ. Χατζόβουλου Ευάγγελου,   έμπροσθεν και έναντι  του καταστηματός του,  επί της οδού Αγ. Νικολάου 15 στην Σαλαμίνα. 
16.- Χορήγηση άδειας κατάληψης  τμήματος κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα  (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) του κ. Παπαδά Βασίλειου έναντι του καταστηματός του επί της πλατείας 17ης Νοεμβρίου (Μπόσκο).
17.- Χορήγηση άδειας εναπόθεσης ξύλινου δαπέδου, του κ. Χατζόβουλου Ευάγγελου,  σε κοινόχρηστο χώρο έναντι του καταστηματός του επί της οδού Αγ. Νικολάου 15 στην Σαλαμίνα.
    

                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                 ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου