Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 να σας καλέσουμε σε Taκτική  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σαλαμίνος την 17η Μαΐου 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00  στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα κατωτέρω θέματα:
 1.-Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα με την τεχνολογία της αεριοποίησης ισχύος 960 kW).
(Θέση έργου:  ΒΙΟ.ΠΑ.  Σαλαμίνας, Δήμου Σαλαμίνας στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής , φορέας έργου:  «ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΜΟΝ/ΠΗ  Ε.Π.Ε.


2.-Αποδοχή όρων δόμησης στην  τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στη Δ. Κ. Κοινότητα Αιαντείου θέση «Άγιος Αθανάσιος» και Ο.Τ. Γ.170 , που αφορά  αλλαγή χρήσης γης από χώρο αθλητικού κέντρου,  σε χώρο σχολικών κτιρίων.

3.-Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση ή μη απαγόρευσης στάθμευσης στην εκτός ρυμοτομικού σχεδίου αδιέξοδη πάροδο Ζαϊμη στην περιοχή ράχες Αγ. Λαυρεντίου στη Σαλαμίνα , κατόπιν αιτήματος του κ. Σταματάκου Παύλου.

4.- Διατύπωση σύμφωνης γνώμης στην υπ΄ αριθμ. 10/2016 απόφαση της Δ.Κ. Σεληνίων για μεταφορά της λαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται στα διοικητικά της όρια.

5.-Έκφραση σύμφωνης γνώμης στη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Κ. Σεληνίων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου για το έργο: <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.   

6.-Έκφραση σύμφωνης γνώμης στη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Κ. Σεληνίων επί της οδού Αγίου Νικολάου για το έργο: <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.  

7.-Έκφραση σύμφωνης γνώμης στη μελέτη  προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Κ. Σεληνίων επί της οδού Αγίου Νικολάου για το έργο: <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.  


 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                           
                                                            ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου