Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα: "Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα με την τεχνολογία της αεριοποίησης ισχύος 960kW"

Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76, N. 3852/2010, να σας καλέσουμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για γνωμοδότηση επί του θέματος :
.-Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα με την τεχνολογία της αεριοποίησης ισχύος 960kW).
(Θέση έργου: ΒΙΟ.ΠΑ. Σαλαμίνας, Δήμου Σαλαμίνας στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής , φορέας έργου: «ΔΑΡΒΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ  Ε.Π.Ε.

Η ανωτέρω μελέτη και η σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στις επιλογές χρήσιμοι σύνδεσμοι -> ανακοινώσεις Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Σαλαμίνας.
Επίσης η Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου είναι στη διάθεσή σας για στοιχεία και πληροφορίες επ΄ αυτής (υπεύθυνος κ. Βόσβολης Αθανάσιος τηλ. 2132027446).
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ της .Ε. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου