Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Π. ΦΟΥΡΙΚΗ 17- Τ.Κ 18900-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ. 2104651464- FAX: 2104654686 – e-mail: empcenter@cyta.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ


Το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας σε συνεργασία με το ΚΕΚ «ΑΝΟΔΟΣ» συγκεντρώνει αιτήσεις για το πρόγραμμα voucher
που αφορά άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 έως 31.12.1998) για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών


B)πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό
και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών, σε 2 φάσεις (α’ φάση:200 ώρες θα αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση  του ωφελούμενου- καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και β’ φάση: 220ώρες θα αφορούν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές  της θέσης πρακτικής άσκησης).

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολο της (α’και β’ φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Ως επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό αναφέρονται ενδεικτικά:
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά γραφεία, κ.τ.λ

Το εκπαιδευτικό επίδομα περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης.
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται ως εξής:
Α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2458,00 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)  

Β) Για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248,00 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο καθημερινά από τις 9.00 π.μ -13.00 μ.μ και 18.00 μ.μ-20.00 μ.μ
έως την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016.

Παράλληλα συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα voucher  που αφορά ανέργους ηλικίας 29 – 64 ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου