Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Παράταση για τις κάρτες δωρεάν μετακίνησης των ΑμεΑ

Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει ότι παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου η τελική ημερομηνία χορήγησης δελτίων δωρεάν μετακίνησης των ΑμεΑ και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι δικαιούχοι, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και στις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι τα ΚΕΠ δεν θα χορηγούν δελτία μετακίνησης ΑμεΑ.
 


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία)
2.Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος
3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής
4.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)
ή
βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος
6.Εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2014
7.Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ
8.ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ή 3 για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.)
(Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, με ΑΔΑ: ΨΒ5Κ465Θ1Ω-ΝΨΡ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου