Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   32ης  Συνεδρίασης   ( Τακτική )

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  ,   να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  14 ην    Δεκεμβρίου     2015,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα   15:00.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση των   παρακάτω  θεμάτων  :
 1.-  Τακτική  Επιχορήγηση Βιβλιοθήκης – Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας για το έτος 2016.
 2.- Συζήτηση επί του  αιτήματος 35 δημοτικών υπαλλήλων και λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης επί της υπ΄αριθμ.  33/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας  κατόπιν της υπ΄αριθμ 248/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας.
 3.- ΄Εγκριση έναρξης διαδικασιών για την παραχώρηση του Δημοτικού Δικτύου  ύδρευσης κατά κυριότητα στην ΕΥΔΑΠ .
 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Δ.Σ. Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου