Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Μετά ην ομαδική κοπάνα των συμβούλων τις πλειοψηφίας επαναλαμβάνετε η ανακληθείσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα την αύξηση των δημοτικών τελώνΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    29ης  Συνεδρίασης   ( Τακτική )

   Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 2  του Ν. 3852/2010  σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 3δ του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ,   να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 23ην   Νοεμβρίου     2015,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα   18:00,  στο Δημοτικό Κατάστημα, λόγω ματαίωσης ελλείψει απαρτίας  κατά την  28ην Συν/ση της 26ης Νοεμβρίου 2015 ,  για  συζήτηση του   παρακάτω  θέματος:
 -  «Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών για το οικονομικό έτος 2016», κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων,  σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3δ. του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας.

 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Δ.Σ. Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου