Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    28ης  Συνεδρίασης   ( Τακτική )
 Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 2  του Ν. 3852/2010  σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 3δ του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ,   να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 16ην   Νοεμβρίου     2015,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα   16:00.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση του   παρακάτω  θέματος:
 -  «Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών για το οικονομικό έτος 2016», κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων,  σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3δ. του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας..
                                                                                                                 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Δ.Σ.

                            Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου