Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Κάδοι Ανακύκλωσης

O Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας, στις 20-5-2015 είχε αποστείλει στην Διεύθυνσή σας, επιστολή με αρ πρωτοκόλλου 10654 (βεβαίωση καταχώρησης αιτήματος) σύμφωνα με την οποία, ζητούσε την ενημέρωσή του ως προς τα σημεία του Δήμου στα οποία γίνεται ανακύκλωση συσκευασιών. Συγκεκριμένα τους δρόμους και τις θέσεις των κάδων, τους οποίους οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για τα ανακυκλώσιμά τους υλικά.
Με δεδομένο ότι ως τώρα δεν έχουμε λάβει απάντηση, επανερχόμαστε με την παρούσα επιστολή επαναλαμβάνοντας το ερώτημα.
Στόχος μας είναι η συμβολή στην ενημέρωση των συμπολιτών μας, ώστε να συνδράμουν στην ανακύκλωση και έτσι στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας. 


                 Η Γραμματέας                                                                                       Ο Πρόεδρος
                 Κανάκη Μαίρη                                                                                    Μάρκος Ακύλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου