Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    24ης  Συνεδρίασης   ( Τακτική )
  Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  , σε συνδυασμό με   το άρθρο 3 παρ. 3δ του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας,  να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 14ην   Οκτωβρίου     2015,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση του  παρακάτω  θέματος  :

1.-Συζήτηση  επί των οικονομικών  στοιχείων  των Ισολογισμών  2010 των δύο πρώην  Δήμων  Αμπελακίων  και Σαλαμίνας, της  απογραφής  έναρξης  του Καλλικρατικού  Δήμου, των οικονομικών  στοιχείων  από 1-1-2011  μέχρι 31-8-2014, του τελευταίου τριμήνου  της εκτέλεσης  Προϋπολογισμού  του οικονομικού έτους 2014 και των σημερινών οικονομικών  δεδομένων του Δήμου μας, κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων    σύμφωνα με  το άρθρο 3 παρ. 3δ του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας.


2.- Επιλογή  διακριτικού σήματος  για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα  της  Ευρώπης « ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2021».
3.-΄Εγκριση  κατάστασης δικαιούχων  για τους οποίους προορίζεται  το Δάνειο που θα  συνομολογήσει  ο Δήμος  Σαλαμίνας με το Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δανείων.
4.-  Ρύθμιση  οφειλών προς Δ.Ο.Υ.
5.- Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διεθνή  ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  με την εξαιρετική διαδικασία  της διαπραγμάτευσης , σύμφωνα  με την 215/2015 απόφαση   της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την προμήθεια   καυσίμων  κίνησης – θέρμανσης & ελαιολιπαντικών  του Δήμου Σαλαμίνας  και των Ν.Π.Δ.Δ. , έτους 2015 για τα τμήματα καυσίμων κίνησης και θέρμανσης  του Δήμου Σαλαμίνας  και Ν.Π.Δ.Δ. , χρήση 2015 όπως αναφέρεται  στην 13320/16-6-2015 Διακήρυξη  της Δημάρχου.
6.- Συμπλήρωση – τροποποίηση  της υπ’αριθμ. 92/2015 απόφασης  Δ.Σ. που αφορά  τον επανακαθορισμό  των ορίων  της Λαϊκής Αγοράς  επί  της Λεωφ.  Καραμανλή.
7.- Σύσταση  Διαπαραταξιακής  Επιτροπής  σχετικά με την σύμβαση  παραχώρησης  του πλειοψηφικού  πακέτου  του Ο.Λ.Π.  Α.Ε.
8.- ΄Εγκριση της  μελέτης  που αφορά τη σήμανση και τα μέτρα οδικής ασφάλειας στους χώρους των σχολικών μονάδων, του Δήμου μας.
9.- Υλοτομία ευκαλύπτου επί της οδού Πανθέας 51Β στη Δ.Κ. Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας.

10.-  Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση ιδιοκτησιών στο Δήμο Σαλαμίνας.

11.-  Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 80/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για  την επαναφορά της λαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται στην περιοχή Σεληνίων, στην αρχική της θέση.

                                                                                                              Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Δ.Σ.
                        Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου