Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

25η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος   
   Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  ,   να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 27ην   Οκτωβρίου     2015,  ημέρα  ΤΡΙΤΗ   και ώρα   15:00.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση των   παρακάτω  θεμάτων  :

1.-  ΄Εγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης,  της απ΄ευθείας ανάθεσης της προμήθειας κίνησης – θέρμανσης έτους 2015,  σε υλοποίηση  της υπ΄αριθμ. 186/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.


2.-   Αλλαγή του ποσοστού  της κατανομής των λειτουργικών δαπανών  των σχολείων  από 55% για την Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  και 45% για την Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  αντίστοιχα ,  σε 50% και για τις  δυο βαθμίδες  της βασικής  εκπαίδευσης , σύμφωνα με την  αρ. πρωτ.  599/22-102015 ομόφωνη απόφαση  του Δ.Σ.  της Πρωτοβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής.
.

                                                                                                                 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Δ.Σ.

                            Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου