Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

10η Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας ΣαλαμίναςΈχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10, να σας καλέσουμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας, την 26η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας, επί της Λεωφ. Φανερωμένης 33, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1)   Μετονομασία της οδού Άνδρου στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας, σε οδό ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ (Έφεδρου Ανθυπολοχαγού Ειδικών Δυνάμεων).
2)   Προέγκριση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κ. ΠΑΤΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, επί της Λεωφ. Σαλαμίνας 252, στη Σαλαμίνα.

3)   Προέγκριση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» της κα. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, επί της Λεωφ. Σαλαμίνας 235, στη Σαλαμίνα.
4)   Προέγκριση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» της κα. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, επί της Λεωφ. Φανερωμένης 55, στη Σαλαμίνα.
5)   Προέγκριση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» του κ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, επί της Λεωφ. Σαλαμίνας 103, στη Σαλαμίνα.
6)   Προέγκριση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» της εταιρείας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ – ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΑΡΑΝΤΗ, επί των οδών Λεωφ. Σαλαμίνας 17 & Κιλκίς, στη Σαλαμίνα.
7)   Προέγκριση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» του κ. ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ, επί των οδών Ακτής Καραϊσκάκη & Θουκιδίδου, στη Σαλαμίνα.
8)   Προέγκριση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» του κ. ΝΟΤΑΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, επί της Λεωφ. Σαλαμίνας 152, στη Σαλαμίνα.
9)   Προέγκριση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ» της εταιρείας ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., επί της Λεωφ. Φανερωμένης 105, στη Σαλαμίνα.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜΙΧΑΗΛ ΝΑΝΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου