Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    21 ης  Συνεδρίασης   ( Τακτική ) 
  Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 3δ του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας κατά παρέκταση της οριζόμενης σ΄ αυτό προθεσμίας, λόγω απουσίας της Δημάρχου, να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 15ην   Σεπτεμβρίου    2015,  ημέρα  Τρίτη    και ώρα 18.00 μ.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση του  παρακάτω  θέματος  :

-          Ενδεχόμενη ένταξη του Δήμου Σαλαμίνας στο άρθρο 262 παρ. 4 «Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης».


                                                                  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Δ.Σ.
                                                                Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου