Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   19 ης  Συνεδρίασης   ( Τακτική )

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 31ην                           Αυγούστου    2015,  ημέρα  Δευτέρα    και ώρα 18.00 μ.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων,   στα   παρακάτω  θέματα  :
1.-΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  του Δήμου Σαλαμίνας.
2.-΄Εκφραση σύμφωνης  γνώμης  των  υπ΄αριθμ. 20 και 34/2015 αποφάσεων που αφορά  : Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού του Ν.Π.  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  οικ. έτους 2015.
3.- Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσού 22.271,52 € σε 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

4.- Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσού 578,61 € σε 11 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 52,60 €.
5.- Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.
6.-Ανάκληση της «Προσωρινής άδειας τοποθέτησης Σταυρού Φαρμακείου» και επανατοποθέτησης της ενδεικτικής πινακίδας (σταυρός σε στύλο) φαρμακείου σε κοινόχρηστη θέση.
7.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων».
8.- Προσωρινή αποχή από τις υποχρεώσεις του ως Δημοτικός Σύμβουλος για λόγους υγείας στον  κ. Βλάχο Ιωάννη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
9.- Περί  κατασκευής  αντιπλημμυρικών έργων στην Περιοχή Ψιλής ΄Αμμου  (Βρωμοπούσι)  στην οδό Παύλου  Μελά, κατόπιν αιτήματος πολιτών της περιοχής Δήμου Σαλαμίνας.

10.- Περί της Πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης «ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ» κατόπιν αιτήματος του συλλόγου «ΑΙΑΝΤΙΣ» (άρθρο 215 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.).

                                                                                                              Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Δ.Σ.

                Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου