Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίουΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ    ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   17 ης  Συνεδρίασης  

 Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  να σας καλέσω σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 20ην Ιουλίου   2015,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα  18:00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα    παρακάτω  θέματα :

1.-  Έγκριση  Εσωτερικού   Κανονισμού   λειτουργίας  Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης  Παιδιών  (ΚΔΑΠ)  Δήμου Σαλαμίνας « ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ».
2.- Λήψη  απόφασης  για πάγιες περιοδικές   κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις, στην Λ. Φανερωμένης & Ακτή Σαλαμινομάχων.
3.- Παράταση ισχύος  προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  και προσωρινή κατάργηση  μονοδρόμησης  της οδού Παπανικολάου.
4.-  Σύναψη  σύμβασης Διαδημοτικής  συνεργασίας  με τον Δήμο Πειραιά  για την ενίσχυση (δανεισμό)  καυσίμων  κίνησης,   των απορριμματοφόρων μας.

5.-  Αποδοχή  προσωρινής  παραχώρησης οχήματος  του Δήμου Αθηναίων  στον Δήμο Σαλαμίνας,   για την εύρυθμη  λειτουργία των υπηρεσιών Καθαριότητας.
6.-  Μετακίνηση αντλιοστασίων ,  που βρίσκονται σε περιοχές  εντός αιγιαλού  και εντός δημοσίου κτήματος  σε νέες θέσεις, της εγκεκριμένης μελέτης του έργου :  «Κατασκευή  Δικτύων αποχέτευσης  στους οικισμούς Αμπελάκια  και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας ».
7.- Προέγκριση  παράτασης  της συνολικής προθεσμίας  του υποέργου 2 της Πράξης : «Κατασκευή  Δικτύου   Αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια και Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας » με κωδικό  ΜΙS 341287.
8.-  Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή δευτερεύοντος  δικτύου αποχέτευσης  ακαθάρτων υδάτων πόλης Σαλαμίνας ».
9.-   Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου , το οποίο θα στεγάζεται  στο Λύκειο Αμπελακίων  του Δήμου  Σαλαμίνας .
10.-   Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας  του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Δημ. Κοινότητας Αμπελακίων ,  το οποίο θα στεγάζεται  στο Λύκειο Αμπελακίων του Δήμου  Σαλαμίνας.
11.-  Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής  του νέου Κοινωνικού  Φροντιστηρίου , το οποίο θα στεγάζεται στο Λύκειο  Αμπελακίων του Δήμου  Σαλαμίνας.
12.-   Έγκριση παραχώρησης  τριών αιθουσών  του Γ.Ε.Λ  Αμπελακίων , για την λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου .
13.-   Έγκριση  Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας.
14.-  Έγκριση Απολογισμού  Εσόδων – Εξόδων  οικ. έτους 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.
15.-   Έγκριση καταχώρησης  τιμολογίου της εταιρείας  Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ  Α.Τ.Ε.
16.-    Διαγραφή  βεβαιωμένων οφειλών.  
17.-   Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση  & διόρθωση χρηματικού καταλόγου   ακινήτων  σε περιοχές του  Δήμου  Σαλαμίνας.
18.-  Κήρυξη  του προμηθευτή « Τ.Η.Κ.» Α.Ε. Κατασκευαστική  Τεχνική Εταιρεία , έκπτωτου  ή μη που αφορά  την προμήθεια τριών  αιθουσών ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής.


                                                                                                              Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Δ.Σ.
                                                                                                                
                                                                                      Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου