Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

Το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας και ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Σαλαμίνας
συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα Voucher  «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους και νέες ανέργους έως 29 ετών», που αφορά σε ανέργους και προσφέρει την δυνατότητα σε νέους και νέες να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε τουριστικές επιχειρήσεις με:

*Επιδοτούμενη κατάρτιση 120  σε οριζόντιες και σύγχρονες εξειδικευμένες δεξιότητες.
*Επιδοτούμενη  5/μηνη απασχόληση σε επιλεγμένες τουριστικές επιχειρήσεις
*Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλη την διάρκεια του προγράμματος
*Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη σε όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ όσο και οι απόφοιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για τους απόφοιτους Πανεπιστημίου και ΤΕΙ.
-Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
-Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου Ανώτατης  ή  Ανώτερης Εκπαίδευσης
-Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και της θεματικής του.
- Επικυρωμένο αντίγραφα πιστοποιητικών ξένης γλώσσας, εφόσον υπάρχει.
Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014.
-Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
-Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
-Επικυρωμένο αντίγραφο  Εκκαθαριστικού Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014.
-Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων εφόσον υπάρχει.
-Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει.
-Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους:

Στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας – επί της οδού Π.Φουρίκη 17, όπισθεν Εθνικής Τράπεζας-
από Δευτέρα  έως Παρασκευή και ώρες 9.00 – 13.00 και 18.00 – 20.00
(τηλ. 210 4651464)

Στα γραφεία του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας- επί της οδού Λεωφ. Φανερωμένης 70 (2ος όροφος), έναντι
S/M  «Κανάκης» - από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 – 12.00.
(τηλ. 210 4658622)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου