Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   13 ης  Συνεδρίασης   ( TAKTIKH 

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  να σας καλέσω σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 24ην Ιουνίου   2015,  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  17: 00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων,   στα   παρακάτω  θέματα:
1.-  ΄Εγκριση  του τοπικού σχεδίου  διαχείρισης απορριμμάτων,   Δήμου Σαλαμίνας.
2.-   Έγκριση  Κανονισμού Καθαριότητας   του Δήμου Σαλαμίνας.
3.-  ΄Εγκριση  προμήθειας καυσίμων κίνησης (έτους 2015 ) Δήμου Σαλαμίνας.
4.- Ορισμός   εκπροσώπου  και αναπληρωτή  για την παρακολούθηση της  Προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας  Αττικής και Δήμου  για το έργο « Συντήρηση  επαρχιακού  και λοιπού οδικού δικτύου  Σαλαμίνας».   
5.-   Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : « Αποκατάσταση  ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων »
6.-  Καθιέρωση  λειτουργίας σε 24ωρη βάση  και καθιέρωση  υπερωριακής  νυκτερινής  και εξαιρεσίμων  ημερών  εργασίας  στο μόνιμο  ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ προσωπικό  του Δήμου Σαλαμίνας , που εργάζεται στην Καθαριότητα, τον Ηλεκτροφωτισμό ,  την ΄Υδρευση – Αποχέτευση  και το  Νεκροταφείο για το έτος 2015.
7.-  Έγκριση   Απολογισμού  οικ. έτους 2015  (χρήση 2014), του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου  Σαλαμίνας.

8.- Ανάκληση της προσωρινής  άδειας  τοποθέτησης ενδεικτικής  πινακίδας ( Σταυρός )  Φαρμακείου,  επί των οδών Ζωοδόχου Πηγής  &  Δημοσθένους στην Σαλαμίνα ».
9.-  Λήψη μέτρων  για την εξάλειψη / μείωση  των κλοπών και ληστειών  που συμβαίνουν στην Σαλαμίνα, κατόπιν αιτήματος του  Εξωραϊστικού  & Εκπολιτιστικού Συλλόγου  Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας.
10.-  Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ.  184/2013 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου,  που αφορά  την Ανάπλαση  της Παραλιακής  Ζώνης Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας,  κατόπιν αιτήματος του  Εξωραϊστικού  & Εκπολιτιστικού Συλλόγου  Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας.
11.- Αντικατάσταση  μελών της Επιτροπής παραλαβής Καυσίμων  & Ελαιολιπαντικών .
12.- Αντικατάσταση των   μελών  των  Επιτροπών  Διενέργειας  Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης προσφορών ,  για προμήθειες  τεχνικών  υλικών  και   μη   τεχνικών  υλικών.
13.- Χορήγηση άδειας  κατάληψης τμήματος  Κ/Χ  με αντάλλαγμα  ( τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων)   της εταιρείας  «ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ  ΡΑΦΑΗΛ & ΣΙΑ  Ο.Ε.  »,  επί της οδού Ναυάρχου   Αυγέρη (πλατεία Αγίου  Μηνά ),  στην  Σαλαμίνα.
14.- Διατύπωση σύμφωνης γνώμης,  για την έγκριση ή μη  τοποθέτησης προστατευτικών  εμποδίων  επί του πεζοδρομίου  της  οδού Χίου 2,  Δήμου  Σαλαμίνας .
15.- Άδεια τοποθέτησης  κιγκλιδωμάτων  και δύο θέσεων   στάθμευσης,  έξωθεν του Παιδικού Σταθμού επί της Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου  170 ,  στα  Αμπελάκια. 
16.- Διαδικασία  επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ.  191/2011 απόφασης  Δημ. Συμβουλίου,   που αφορά την  επανυποβολή  ή μη,  της απαλλοτρίωσης  έκτασης  στο Ο.Τ. 48  στην θέση  ΒΡΕΤΤΟ –ΥΠΑΠΑΝΤΗ της Δημ. Κοινότητας  Αμπελακίων.

                                                                                                              Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Δ.Σ.

                Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου