Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΦέρεται σε γνώση των συνδημοτών μας ότι η προθεσμία για ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους παρατείνεται κατά ένα μήνα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.
Συνεπώς, είναι μοναδική ευκαιρία για τους οφειλέτες του Δήμου να τακτοποιήσουν επί το ευνοϊκότερο τις οφειλές τους με πλήρη ή μερική απαλλαγή από τόκους και  προσαυξήσεις.
Προς τούτο καλούνται όσοι χρωστάνε και αμελήσανε να προβούν σε ρύθμιση να προσέλθουν το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τις 26 του τρέχοντος μηνός Ιουνίου στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου για να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή.

Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των πάσης φύσεως βεβαιωμένων έως και την
     26η Μαϊου οφειλών προς το Δήμο, όπως ανεξόφλητοι λογαριασμοί νερού,
     δημοτικά τέλη, ΤΑΠ, τέλος εστίασης, παραχώρηση κ/χ,  διοικητικά πρόστιμα από
     παραβάσεις κ.ο.κ  και πολεοδομικές παραβάσεις κ.ά., συμπεριλαμβανομένων των
     οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε
     χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών.

Β. Με την υπαγωγή σε ρύθμιση επέρχεται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους
      τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν,  ως ακολούθως:
α)   Εάν η καθαρή οφειλή εξοφληθεί εξ ολοκλήρου η απαλλαγή είναι 100 %.
β)   Εάν εξοφληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή είναι 90 %.
γ)   Εάν εξοφληθεί σε 10 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή είναι 80 %.
δ)   Εάν εξοφληθεί σε 20 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή είναι 75 %.
ε)   Εάν εξοφληθεί σε 30 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή είναι 70 %.
στ) Εάν εξοφληθεί σε 40 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή είναι 65 %.
ζ)   Εάν εξοφληθεί σε 50 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή είναι 60 %.
η)   Εάν εξοφληθεί σε 60 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή είναι 55 %.
θ)   Εάν εξοφληθεί σε 70 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή είναι 50 %.
ι)    Εάν εξοφληθεί σε 80 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή είναι 45 %.
ια)  Εάν εξοφληθεί σε 90 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή είναι 40 %.
ιβ)  Εάν εξοφληθεί σε 100 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή είναι 30 %.

Γ. Παρακαλούνται οι επαγγελματίες που διατηρούν κατάστημα Υγειονομικού  
     ενδιαφέροντος και δεν έχουν αποδώσει στο Δήμο το 0,5 % να επικοινωνήσουν με    
     το Τμήμα Εσόδων το συντομότερο προκειμένου να προχωρήσουμε στην   
     διαδικασία ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη στην ανωτέρω ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων κα Νικολαϊδου Δέσποινα στα τηλέφωνα 2132027346 / 2132027345.
                                                                                                      Σαλαμίνα 1/6/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου